El ple del Tribunal Constitucional ha desestimat la inconstitucionalitat del sistema sancionador als mitjans de comunicació de la Llei orgànica del règim electoral general. La qüestió havia estat plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem arran de la multa al director de l’ABC per la publicació d’una entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament del 21 de desembre de 2017.

El Suprem argumentava que la LOREG conté una norma sancionadora ambigua “de possible inconstitucionalitat per ser imprecisa, inclús des del punt de vista gramatical, oberta i de dubtosa compatibilitat amb les exigències de la garantia material exigible a tot tipus sancionador”.

La sentència del Constitucional considera que els preceptes legals controvertits “no incorren en vulneració dels principis de legalitat sancionadora, seguretat jurídica i presumpció d’innocència respecte del director d’un mitjà de comunicació”.

La resolució compta amb un vot particular que estima que s’hauria de suprimir la jornada de reflexió, i dos vots concurrents que avalen la sentència però que apunten la necessitat d’actualitzar la normativa.