El llançament de l’edició catalana de La Vanguardia, prevista per al maig, suposarà que els lectors de diaris impresos en català passin del 28,6% actual al 41,8%. Així ho estima el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, que considera que el 48,3% de lectors de La Vanguardia llegirà l’edició catalana i el 51,7% la castellana.

Per fer aquesta estimació ha tingut en compte el comportament dels lectors de El Periódico: el català és la llengua habitual per al 52,9% dels seus lectors, i el castellà ho és per al 45,1%; a banda, un 46,2% llegeix l’edició catalana del diari de Zeta, mentre que un 55,5% tria la castellana.

En canvi, el català és la llengua habitual per al 55,2% dels lectors de La Vanguardia i el castellà ho és per 41,9%. Així, aplicant el mateix índex que als lectors d’El Periódico, el Baròmetre vaticina que el 48,3% dels lectors llegirà l’edició catalana de La Vanguardia i el 51,7% la castellana.

Aquesta estimació, realitzada a partir de dades de la sisena onada del Baròmetre, no té en compte les possibles duplicacions de lectors (els que llegeixin ambdues edicions) ni els possibles nous lectors de premsa que pugui generar el llançament de l’edició en català del diari del Grupo Godó. A més, es fa partint de la base que el total de lectors del diari de Godó es mantindrà estable.