El comitè intercentres de RTVE ha considera “il·legal” el procés mitjançant el qual el Consell de Ministres ha modificat els estatuts de la corporació per donar més poders a la presidenta interina, Elena Sánchez Caballero.

Per això, el comitè ha decidit impugnar la modificació, i podria demanar la seva suspensió cautelar. A més, assenyala que recorrerà totes les decisions de la presidència que consideri que perjudiquen els interessos de RTVE i/o els seus treballadors.

L’òrgan representatiu del conjunt de treballadors assenyala que la modificació va en contra de l’informe dels lletrats del Congrés dels Diputats sobre els acords adoptats pel consell d’administració de RTVE el 2011. Aquests excloïen la possibilitat de modificar les competències de la presidència mitjançant una reforma estatutària.

A més, entén que, com que no s’ha modificat la llei en aquest aspecte, “s’està cometent una il·legalitat i furtant al Congrés la possible modificació legislativa i el nomenament de la presidència de la corporació”.

El comitè intercentres ha adoptat aquesta decisió amb els vots favorables dels sindicats UGT, SI i USO, i l’abstenció de CCOO i CGT.