El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria de subvencions estructurals de 2015 per a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada. La dotació és de 600.000 euros, un 4% menys que els 625.000 euros de la convocatòria de l’any passat. El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 12 de juny.

Com en els cas de les subvencions a digitals, impresos i ràdios, les bases reguladores dels ajuts a les televisions incorporen nous requisits que busquen donar impuls a la producció de continguts propis per estimular l’actuació dels professionals del sector i enfortir l’espai català de la comunicació.

En concret, s’estableix un requisit alternatiu a l’exigència de plantilla mínima de tres persones, consistent en l’acreditació d’unes despeses en concepte d’edició de continguts, que representin com a mínim el 20% del total de despeses subvencionables, que ha de ser almenys de 15.000 euros anuals (IVA i IRPF no inclosos en el cas de factures).