La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha admès a tràmit la sol·licitud del Consell d’Informatius de TVE perquè estudiï i prengui les mesures necessàries que obliguin el Govern espanyol a fer complir els principis “d’objectivitat, pluralitat i imparcialitat” als quals està obligada la televisió pública. A més, ha encarregat un informe sobre la qüestió a la Comissió Europea i un altre a la Comissió de Llibertats, Justícia i Assumptes d’Interior de l’Eurocambra.

El CdI recorda que porta “denunciant i demostrant” des de fa cinc anys com “s’incompleixen de forma greu tant la Llei de la ràdio i la televisió de titularitat estatal com la legislació europea i es priva, per tant, a milions de ciutadans d’un dret bàsic i fonamental com és l’accés a la informació a través de mitjans de titularitat pública”.

L’admissió a tràmit de la denúncia del CdI es produeix poc després que un nou informe de l’òrgan professional hagi documentat una cinquantena de nous casos de males pràctiques, manipulació i publicitat encoberta a TVE durant el darrer trimestre de 2017.