El Govern va acordar dimarts plantejar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret llei de mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, aprovat pel Govern espanyol en funcions a l’octubre i ratificat un mes després per la Diputació Permanent del Congrés.

El Consell Executiu ha decidit endegar la via judicial un cop analitzat l’informe del Consell de Garanties Estatutàries, el qual conclou que diferents preceptes de la nova normativa són contraris a la Constitució Espanyola i vulnera les competències pròpies de la Generalitat.

El Reial decret llei modifica diferents normatives relacionades amb la identificació electrònica de ciutadans davant les administracions públiques, la signatura electrònica, la ubicació territorial de les dades personals, la prestació dels serveis de tractament i la cessió de les dades, la gestió directa i intervenció administrativa de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, el procediment sancionador en matèria de telecomunicacions, i la coordinació de la resposta tècnica als incidents de seguretat informàtica.

L’informe del Consell de Garanties Estatutàries assenyala que aquests articles són contraris a la CE, excedeixen les competències del Govern espanyol, vulneren les competències de la Generalitat i són contraris al reglament de la Unió Europea relatiu a la protecció de les persones físiques, quant al tractament de dades personals. A més, el document qüestiona l’extraordinària i urgent necessitat per a la seva aprovació mitjançant un Reial decret llei.

El passat 24 de gener, la Sindicatura de Greuges de Catalunya va presentar al Parlament una resolució sobre el decret llei digital que constatava la vulneració dels drets i les llibertats fonamentals. Segons el Síndic, la llibertat d’expressió i comunicació, la prohibició de la censura prèvia i la necessitat d’autorització judicial per intervenir les comunicacions es podrien veure afectades per la nova normativa.