La publicació quinzenal gratuïta La Rella, que també s’encarrega de l’edició digital de VilaWeb a la comarca del Lluçanès (en vies de constituir-se com a tal), ha posat en marxa un pla per garantir la continuïtat del projecte, iniciat fa 14 anys.

La capçalera s’enfronta a tres factors que dificulten el seu futur: la crisi de la premsa i l’econòmica, comuns a la majoria de mitjans, i una tercera d’intrínseca de la comarca, que en els darrers anys ha passat d’una població de 8.400 habitants a més de 8.000.

Per fer-hi front, els responsables de La Rella han endegat un pla que es fonamenta en tres eixos. Per una banda, la consolidació de l’associació editora La Rella Iniciatives Socioculturals al Lluçanès, professionalitzant el projecte per assolir una estructura bàsica més sòlida, així com un increment de persones associades.

En segon lloc, una política de reducció de despeses (ja iniciada) que se centrarà en un nou equip de treball tècnic, administratiu i periodístic, amb un plantejament econòmic “més ajustat” a la realitat.

Campanya de finançament

El tercer eix és un procés de capitalització de l’associació, per a la qual cosa s’ha endegat una campanya de microfinançament amb l’objectiu d’aconseguir 9.000 euros per millorar les condicions de treball i garantir el futur del mitjà.

Amb la campanya també es vol estabilitzar el nombre de pàgines de La Rella, l’augment de continguts i l’actualització diària de l’edició digital, així com l’estabilització i renovació de la redacció. Segons els responsables, tot plegat facilitarà que la publicació s’incorpori a la Xarxa d’Economia Solidària.

La Rella té un tiratge de 3.400 exemplars amb més de 90 punts de distribució per a una població inferior als 8.000 habitants d’un territori format per 13 municipis pertanyents a les comarques d’Osona,  Bages i Berguedà.