La Xarxa de Comunicació Local ha decidit incentivar econòmicament cada trimestre una desena programes fets per les emissores adherides que hagin superat un mínim de descàrregues a la Sindicada, la plataforma web d’intercanvi de continguts de les ràdios locals. Amb aquesta mesura, es vol garantir la “transparència” en el procés de renovació de l’oferta de qualitat i promoure’n “la competitivitat i la qualitat”.

De setembre a desembre, com a punt de partida de l’entrada en funcionament d’aquest sistema d’incentivació, s’han dividit els espais en tres categories. En la A es proposen deu programes fets per les emissores adherides i coproduïts per la Xarxa. A partir de gener, seran les pròpies descàrregues les que determinaran com queda l’oferta d’aquest apartat.

Aquesta categoria respon a la voluntat de mantenir els programes que figuraven en la graella generalista de la Xarxa la passada temporada aportats per les entitats adherides.

En la categoria B, la Sindicada allotja continguts fets per entitats adherides i en distribució lliure sense incentiu econòmic, així com programes que figuraven en oferta i que han concretat un nombre mínim de descàrregues.

Finalment, en la Sindicada C es troben els projectes que, per les seves característiques i singularitat, demanden la coproducció de la Xarxa, a més dels espais produïts exclusivament per aquesta i que es consideren d’interès per a les ràdios locals.

Més endavant es preveu fusionar les categories A i B, gratificant econòmicament aquells programes que tinguin un major nombre de descàrregues.