L’Associació d’Usuaris de la Comunicació ha mostrat la seva preocupació davant l’Avantprojecte de llei general de la comunicació audiovisual (sotmesa a consulta pública), ja que al seu parer suposa una pèrdua de protecció dels menors. L’AUC valora positivament algunes novetats del text, però considera que l’Avantprojecte és “molt més ambigu” que la Llei actual i, a més, “elimina” alguns dels mesuraments vigents per a la protecció dels menors.

Pel que fa a la qualificació per edats, critica que, a més de no establir-se l’escala a aplicar, s’obvia que aquesta qualificació (i els seus distintius visuals i acústics) hagi de ser similar per a tots els continguts televisius lineals i sota comanda, i tampoc contempla que hauria d’aprovar-la l’autoritat audiovisual competent.

L’AUC lamenta que la proposta també “elimina” les actuals restriccions per franges horàries per a l’emissió televisiva lineal en obert dels programes en funció de la qualificació per edats, mentre que l’associació és partidària d’ampliar la protecció a noves franges, com els migdies dels caps de setmana, o estendre-la a les emissions a través d’altres plataformes.

L’entitat denuncia que això és una “contravenció” de la Directiva europea que es transposa, i recalca que els mecanismes per evitar que els menors accedeixin a continguts inadequats són “clarament insuficients”.

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació assenyala que, de prosperar l’Avantprojecte tal com està, els menors “quedaran menys protegits davant el visionat de continguts inadequats, en un franc retrocés davant els estàndards fins ara mantinguts”.