La direcció i el comitè d’empresa d’ASIP (Agrupació de Serveis d’Internet i Premsa) han acordat un ERO que suposa la sortida de 91 treballadors d’una plantilla de 195, set afectats menys del que inicialment s’havia plantejat.

En concret, hi haurà 56 acomiadaments i 35 prejubilacions de majors de 58 anys. Amb tot, podria haver-hi menys afectacions si es concreten 15 recol·locacions pactades entre ambdues parts, quatre a Pressprint, la impremta del grup, i onze a empreses a les quals s’externalitzaran algunes de les tasques que ASIP realitza per a Prisa. A més, s’ha evitat l’externalització del departament de producció editorial, malgrat sí patirà una reorganització.

Les indemnitzacions per als acomiadats de l’empresa que presta serveis de Tecnologies de la Informació als diferents mitjans de Prisa seran de 38 dies per any treballat amb un topall de 24 mensualitats i un import mínim de 10.000 euros. A més, s’estableix una paga equivalenta a mig mes de salaria i una altra de lineal de 10.000 euros.

Els acomiadaments es produiran fins a finals de 2014, mentre que el termini per a les prejubilacions s’estendrà fins al 31 de desembre de 2016, conforme els afectats vagin complint 58 anys.

Paral·lelament, s’aplicarà una reducció salarial als treballadors que cobrin més de 25.000 euros. En concret, entre aquesta quantitat i 30.000 euros, la retallada serà del 3%; fins als 35.000, del 4%; fins a 40.000, el 5%, fins a 45.000, el 6%; fins a 50.000, el 7%; fins a 55.000, el 8%; fins a 60.000 euros, el 9%, i per sobre d’aquesta quantitat es retallarà el 10%.