Els pitjors pronòstics s’han complert. Finalment, seran 1.295 els treballadors acomiadats d’una plantilla de 1.695. Es tracta de la xifra més alta amb la que s’havia especulat sobre l’ERO a Radiotelevisió Valenciana (RTVV), la qual va ser desmentida per la direcció i es va fer pública fins i tot abans d’encarregar el disseny de l’expedient al despatx d’advocats Garrigues.

Aquest “màxim” de 1.295 acomiadaments es divideix de la següent manera: 994 treballadors dels 1.247 de Televisió Valenciana; 103 dels 170 de Ràdio Autonomia Valenciana; 25 dels 31 de Noumultimèdia, i 173 dels 247 de RTVV. Els 400 treballadors que continuïn ho faran sota el paraigües d’una empresa única. L’ens assegura que amb aquest “redimensionament” es passarà d’un cost de personal de 73.864.099 euros el 2011 a un de 17.740.617 el 2013.

Una de les sospites del comitè d’empresa és que la direcció acomiadarà treballadors amb plaça fixa per davant d’altres que han entrat sense concurs afins al PP. En aquest sentit, el secretari general de RTVV, Juan Prefaci, hauria assegurat als sindicats que “no hi ha llistes amb noms” per a les sortides.

Externalitzar serveis

La plantilla que quedi a la nova empresa haurà de fer rutllar dues televisions, dues emissores de ràdio i una plataforma multimèdia. En un comunicat, la direcció de RTVV reconeix que, amb els 400 treballadors, no es podrà dur a terme “amb normalitat” el seu manteniment, per la qual cosa s’externalitzarà “una gran part” dels mitjans tècnics, entre altres serveis. Segons l’ens, el cost d’aquesta contractació externa serà d’entre 10 i 12 milions d’euros anuals. A banda, també es liberalitzarà una part de la programació, tal com recull la nova llei aprovada dijous passat.

Segons la direcció, l’expedient de regulació presentat “obeeix a criteris estrictament econòmics i pretén l’estalvi d’una important quantitat de recursos de la Generalitat, el sanejament i la modernització de la radiotelevisió pública, i el manteniment de les seues funcions de servici públic”.

Procés de reestructuració

La proposta d’ERO arriba pocs dies després que el PP aprovés en solitari la nova llei de la radiotelevisió pública valenciana. Segons la direcció, es tracta de la “primera fase d’un pla integral de reestructuració” de l’ens que s’anirà implementant durant aquest any amb l’objectiu que la “nova” RTVV funcioni a ple rendiment l’1 de gener del 2013.

Així doncs, un cop aquest dimecres el consell d’administració de l’ens aprovi l’ERO, aquest es comunicarà a l’autoritat laboral i s’obrirà un “període de consultes” d’un mes amb el comitè d’empresa. Paral·lelament, es començarà a implementar la nova Llei de RTVV, que preveu l’extinció de l’ens i les diferents empreses (la Generalitat absorbirà el deute de 1.219 milions) i la creació de l’empresa mercantil Radiotelevisió Valenciana SL que ha partir d’ara ho aixoplugarà tot.

A més, es començarà a redactar el conveni marc que ha de regular l’empresa durant els propers nou anys i es signarà el seu contracte programa amb la Generalitat, el qual tindrà una vigència de tres anys.

Segons la direcció de RTVV, tot plegat “permetrà el naixement d’una nova radiotelevisió pública moderna, sòlida, sanejada, estable, àgil i viable en el compliment de la seua missió de servici públic per als pròxims anys”.

Pla d’acompanyament social

Per “mitigar” l’acomiadament massiu de treballadors (que es poden acollir a l’ERO “voluntàriament”), l’empresa els ofereix l’adhesió a un Pla de Recol·locació Externa que inclourà formació i orientació professional, atenció personalitzada i ajuda en la recerca d’ocupació.

El pla també preveu mesures de “promoció de l’ocupació per compte propi i de foment de la contractació de proveïdors o potencials proveïdors, a més de la realització d’accions de formació i reciclatge professional”.