El consell d’administració d’Informació i Comunicació de Barcelona, l’empresa municipal que gestiona betevé, ha decidit la continuïtat de Sergi Vicente Martínez com a director per a un nou mandat. D’aquesta manera, el periodista s’ha imposat en el concurs públic convocat al novembre.

Vicente va assumir la direcció a principis de 2015 (també després de superar un concurs) i en aquests anys ha liderat la transformació de l’antiga BTV en un mitjà multiplataforma que integra televisió, ràdio, web i xarxes socials.

L’encàrrec del consell d’administració d’ICB a Sergi Vicente per al nou mandat es concreta en “liderar una nova etapa que permeti consolidar un model públic de comunicació basat en la qualitat, la proximitat i el servei a la ciutat i, alhora, fer front amb èxit, amb diàleg i decisió, als canvis estructurals i d’altre tipus necessaris per tal que l’entitat gestora compleixi adequadament les missions de servei públic, que li resten encomanades per a la satisfacció de les necessitats de la ciutadania de Barcelona, garantint en tot moment la màxima eficàcia i eficiència en la utilització dels mitjans posats a la seva disposició amb aquesta finalitat”.