La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió per a la inserció de la publicitat de la XAL en mitjans impresos, digitals, ràdio i televisions. El pressupost de licitació és de 220.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 23 de juliol.

La contractació haurà de cobrir les diferents campanyes publicitàries que realitzi la Xarxa fins a esgotar l’import resultant de l’adjudicació de servei, d’acord amb els imports màxims i els descomptes mínims oferts.

Del pressupost de licitació s’estimen un màxim de 55.000 euros per als mitjans impresos, 85.000 per als digitals, 55.000 per a les ràdios, i 25.000 euros per a les televisions.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica, basada en el preu i els descomptes aplicables.