TAC 12 ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de comercialització dels continguts de la televisió pública del Camp de Tarragona, tant la seva exhibició per TDT o internet com a altres mitjans públics del territori.

El valor estimat del contracte és de 48.000 euros (sense IVA) per dos anys. El termini per presentar ofertes finalitza el 14 de març.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració la reducció dels percentatges dels incentius (fins a 60 punts de 75) i el pla de treball (els altres 15 punts).