El grup francès Vivendi ha retirat la sol·licitud per adquirir fins a un 29,9% del capital social de Prisa, cosa que l’hauria convertit en el seu principal accionista per davant d’Amber Capital, amb el 29,84%.

El passat octubre, Vivendi va demanar al Govern espanyol l’autorització per adquirir, necessària quan un inversor estranger vol superar el 10% de l’accionariat d’una empresa considerada estratègica. Finalment, però, ha desistit, segons ha comunicat Prisa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Vivendi va entrar en l’accionariat de Prisa el gener de 2021 amb un 7,6% del capital social, i poc després va augmentar la seva participació fins al 9,936%, esdevenint el segon accionista del grup.