El sector ha acordat un Codi sobre l’ús dels influencers en la publicitat. Té com a objectiu que els continguts digitals o mencions realitzades per influencers en l’àmbit de la publicitat siguin identificats pels seus seguidors a les xarxes socials.

En els casos en què la naturalesa publicitària del contingut no sigui clara, el nou codi obliga a incloure una indicació que ha de ser explícita, immediata i adequada al mitjà de difusió. Així, es proposa l’ús de termes com ara ‘publicitat’, ‘publi’, ‘en col·laboració amb’ o ‘patrocinat per’.

L’acord,que entrarà en vigor l’1 de gener de 2021, ha estat signat per l’Associació Espanyola d’Anunciants, Autocontrol, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Digital, i la Secretaria General del Ministeri de Consum.

El Codi recull un conjunt de regles que vincularan les empreses adherides a alguna de les dues associacions, així com a qualsevol anunciant i influencer que voluntàriament s’hi adhereixi. Autocontrol serà l’encarregada que es compleixi la nova normativa i de resoldre les reclamacions que se’n derivin.