El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de comunicació audiovisual de Catalunya, un primer pas per actualitzar la Llei de 2005 i adaptar-la a les directives europees posteriors.

La nova llei, que ara inicia la seva tramitació a proposta del Departament de la Presidència, s’ha fixat quatre objectius bàsics, entre els quals destaca la protecció de l’ús de la llengua catalana i aranesa als mitjans de comunicació. Així, el nou text establirà els percentatges mínims d’ús de català i aranès als mitjans de la Generalitat, i proposarà mesures de foment d’aquestes llengües a la resta de mitjans i xarxes socials.

El canvi en la legislació també respon a l’adaptació de la Directiva de 2010, modificada fa tres anys, la qual ha de permetre incrementar la transparència de la propietat dels mitjans de comunicació; reforçar la protecció contra els continguts audiovisuals que inciten a l’odi o promouen el terrorisme; protegir els menors, o garantir l’accés als mitjans a les persones amb discapacitat, ressalta el Govern en un comunicat.

La nova llei també es fixa incrementar la seguretat jurídica dels serveis de comunicació audiovisuals sense ànim de lucre, adaptant-ne la regulació a les normatives estatals i europees, i reforçar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat audiovisual sense títol habilitant, funció que recau en el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Generalitat.

L’Executiu subratlla que l’impuls de l’Avantprojecte “no topa, en cap cas”, amb el canvi legislatiu que està tramitant l’Estat espanyol. “Tal com reconeix l’Estatut d’Autonomia i ha confirmat en diverses ocasions el Tribunal Constitucional, la Generalitat pot desenvolupar la normativa derivada de les normes europees si aquestes substitueixen la norma bàsica de l’Estat”, recorda.