La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha fixat en 100 euros la quantitat que han d’abonar les operadores radiofòniques per accedir als estadis a retransmetre partits de futbol. Fins ara, la xifra estava fixada en 85 euros, segons va determinar l’octubre de 2012 la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

Per la seva part, la Lliga de Futbol Professional demanava que les ràdios paguessin 708.000 euros per temporada, 456.000 pels partits de primera divisió i 252.000 pels de segona.

Per establir el nou preu, l’Audiència s’ha basat en un informe pericial que ha valorat qüestions com el consum elèctric, la neteja, la seguretat, els accessos i les acreditacions dels professionals. La sentència distingeix entre les retransmissions televisives, on hi ha una explotació de la imatge, i les radiofòniques, que històricament s’havien realitzat sense cap contraprestació.

Antecedents

El conflicte es va iniciar el juliol de 2011, quan la patronal dels clubs de futbol va aprovar que les ràdios paguessin per accedir als estadis, cosa que aquestes van rebutjar, i va esclatar a l’inici de la temporada, quan la LFP va vetar la seva entrada als estadis. Aleshores, les emissores van passar a retransmetre els partits des dels estudis a través de les imatges de televisió i/o en directe des del camp mitjançant mòbils.

Un mes i mig després, a l’octubre, les emissores van acceptar pagar pels serveis que se’ls ofereix als estadis, com ara l’entrada, la utilització de cabines i llocs de comentarista, i altres serveis complementaris annexos als treball dels professionals, però la LFP va considerar l’oferta “insuficient”.

Finalment, l’abril de 2012, el Govern espanyol va intervenir aprovant un decret de modificació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual el qual establia que les emissores tenien dret a entrar als estadis per informar en directe dels esdeveniments esportius sense haver de pagar una taxa, però reconeixia que els clubs tenien dret a una compensació econòmica per l’ús de les instal·lacions. Aleshores, mentre es negociava el preu a pagar, la Lliga va permetre provisionalment l’entrada als estadis. 

Com que ambdues parts no es posaven d’acord amb la quantitat que havien d’abonar les ràdios, el juliol de 2012, la CMT va fixar un preu provisional de 98 euros, però a l’octubre d’aquell any el va rectificar a la baixa fins als 85. La LFP, que demanava 708.000 euros, va recórrer a la justícia, i ara l’Audiència Nacional l’ha deixat en 100 euros.