La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha sancionat Telefónica amb 5 milions d’euros per incomplir part dels compromisos adquirits quan va prendre el control del 100% de DTS (Canal+) el 2015. L’ens regulador ha determinat que es tracta d’una infracció molt greu de la Llei de defensa de la competència.

Entre les obligacions infringides hi ha les relacionades amb la informació que Telefónica ha de remetre a la CNMC perquè sigui possible analitzar “la replicabilitat efectiva de les ofertes comercials minoristes que inclouen canals propis prèmium a la seva oferta majorista de televisió de pagament”.

La Comissió recorda que, en els compromisos adquirits, Telefónica es va obligar a posar a disposició dels operadors “una oferta de canals prèmium a preus que permetin que els seus competidors puguin replicar les ofertes i ser competitius”. Per garantir-ne la seva efectivitat, es va comprometre a facilitar periòdicament informació sobre les ofertes que llança al mercat.

Incompliment continu

Competència, però, afirma que des de maig de 2015 (quan havia d’enviar la primera remesa d’informació, un mes després de l’operació) i de forma “contínua” almenys fins al juny de 2020, l’operadora “no va aportar de forma puntual, correcta i completa la informació deguda”, entorpint així la tasca de l’ens regulador.

La sanció s’emmarca en la tasca de vigilància de la CNMC per verificar que Telefónica compleix amb els compromisos assumits amb l’operació de concentració (prorrogats el 2020 per tres anys més), les quals tenen per objectiu preservar la competència en els mercats afectats.

Telefónica ara pot interposar un recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució davant l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos.

Cal recordar que, l’octubre de 2019, la CNMC va multar l’operadora amb 1,5 milions d’euros per haver incomplert un dels compromisos. En concret, per assignar incorrectament els costos fixos del canal Movistar Partidazo (el partit més interessant de cada jornada de la Lliga de Futbol) de la seva oferta majorista de televisió de pagament en la temporada 2016-2017.