La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha incoat un nou expedient sancionador contra Telefónica pel possible incompliment dels compromisos adquirits el 2015 quan va prendre el control del 100% de DTS (Canal+).

El passat setembre, la CNMC va multar l’operadora amb 5 milions d’euros per incomplir part d’aquestes obligacions, i el 2019 la va sancionar amb 1,5 milions.

Entre els compromisos acceptats per Telefónica, havia d’abstenir-se d’incloure obligacions de permanència associades directa o indirectament als serveis de televisió de pagament, empaquetades o no, amb serveis de comunicacions electròniques.

El juliol de 2021, Competència va declarar l’existència d’indicis d’incompliment per una oferta comercial de Fusión i smartphones que incorporava serveis de TV de pagament, ja que podria limitar el canvi dels clienta a altres companyies.

Aleshores, l’ens regulador va instar Telefónica a introduir ajustos o aclarir els termes generals de les condicions comercials dels productes per adequar-los als compromisos. El resultat ha estat la incoació d’un nou expedient sancionador per part de la Comissió.

L’obertura de l’expedient forma part de la tasca de vigilància de la CNMC per verificar que Telefónica compleix amb els compromisos assumits amb l’operació de concentració (prorrogats el 2020 per tres anys més), les quals tenen per objectiu preservar la competència en els mercats afectats.

Ara s’obre un període màxim de tres mesos per a la instrucció i resolució de l’expedient per part de Competència.