En els sis primers mesos de 2014, el diari de Godó ha estat el més llegit en el conjunt de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, segons dades d’OJD. En concret, en el primer semestre de l’any, Mundo Deportivo ha tingut una difusió mitjana diària de 41.515 exemplars, seguit de l’Sport, amb 39.700, Marca amb 34.849, l’As, amb 28.905, i Super Deporte amb 6.014. El rànquing, però, canvia força segons el territori.

A Catalunya, es manté la mateixa classificació: Mundo Deportivo registra 38.829 exemplars de mitjana diària en el primer semestre; l’Sport, 32.651; Marca, 13.855, i As, 13.112.

En canvi, a les Illes Balears, el que té una major difusió és l’As, amb 3.634 exemplars de mitjana, seguit de Marca, amb 3.020; l’Sport, amb 2.089, i tanca Mundo Deportivo amb 792.

Per la seva part, al País Valencià l’esportiu líder és el Marca amb una difusió mitjana de 17.973 exemplars,seguit de l’As, amb 12.159; Super Deporte, amb 6.014; Sport, amb 4.960, i Mundo Deportivo amb 1.893.