La Plataforma per la Llengua i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya també han presentat al·legacions –conjuntament– al segon text de l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual, que el Govern espanyol havia sotmès a informació pública després d’incorporar algunes aportacions rebudes en el primer. Ambdues entitats consideren que la nova versió continua sense garantir el pluralisme lingüístic als mitjans audiovisuals.

Les entitats reclamen, per exemple, que la nova llei obligui les plataformes de vídeo sota demanda a tenir com a mínim el 60% del seu catàleg disponible en català, aranès, basc o gallec, ja sigui perquè és la versió original del contingut, o bé perquè s’ofereix doblat i subtitulat.

La Plataforma i l’AADPC també proposen establir incentius econòmics vinculats a l’oferta idiomàtica de les plataformes, i recorden que l’establiment d’obligacions de tipus lingüístic ja és una realitat en alguns països d’Europa. En aquest sentit, recorden que a França, per exemple, el 80% de la inversió de les plataformes en obra europea ha de destinar-se a contingut en francès.

Les dues entitats destaquen que aquestes obligacions de tipus lingüístic estan garantides per convencions de la UNESCO, la Carta Europea de Drets Fonamentals, la mateixa Directiva europea que s’adapta amb l’Avantprojecte, i fins i tot per la jurisprudència europea.

Protecció de l’audiovisual en català

La Directiva europea aprovada el 2018 estableix que les plataformes de televisió a la carta sota demanda han de finançar la producció d’obres europees. Segons l’Avantprojecte del Govern espanyol, les plataformes haurien de destinar el 40% d’aquesta quota europea a produir pel·lícules o bé en castellà o bé en alguna de les llengües oficials a territoris de l’Estat. La Plataforma i l’AADPC consideren que aquesta mesura “perjudica” les llengües minoritzades, que haurien d’estar protegides de manera específica, i per això reclamen que la llei estableixi que un 20% d’aquestes obres europees hagin de ser en llengües diferents de la castellana. A banda, també al·leguen que els prestadors de serveis de vídeo sota demanda estiguin obligats a incloure aquestes llengües en les seves interfícies.

El nou text de l’Avantprojecte de llei obliga les plataformes digitals amb seu a l’estranger però operatives al territori espanyol a destinar l’1,5% de la seva facturació estatal a finançar RTVE. La Plataforma per la Llengua i l’AADPC demanen que aquest finançament sigui compartit amb els ens públics de ràdio i televisió autonòmics dels territoris amb llengua pròpia, i proposa que els ingressos generats en aquests territoris se cedeixin a aquestes corporacions.

La Plataforma per la Llengua i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya se sumen a altres entitats i organitzacions que han presentat al·legacions al nou text de l’Avantprojecte de llei, com el Consell de l’Audiovisual de Catalunya o la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana, entre d’altres.