Durant els nou primers mesos de l’any Prisa ha registrat unes pèrdues netes de 55 milions d’euros, quan durant el mateix període de 2016 va aconseguir un benefici de 14 milions.

Amb tot, el grup obté un benefici d’explotació de 102,5 milions, un 14,1% més que els 89,8 de l’any passat, amb uns ingressos de 885,2 milions d’euros, un retrocés del 2,9% respecte els 911,9 milions de 2016.

Per divisions, la ràdio obté un benefici d’explotació de 15,8 milions d’euros, un 34,2% més que els 11,7 de l’any passat, amb uns ingressos de 202,8 milions (-2,4%), dels quals 179,8 corresponen a la publicitat (-0,6%).

Per la seva part, l’àrea de premsa registra unes pèrdues d’explotació de 4,6 milions, quan el 2016 va aconseguir un benefici d’1,3 milions. En aquest cas, els ingressos són de 157,4 milions (-9,6%), dels quals 71,7 provenen de la publicitat (-9,2%) i 60,4 milions de les vendes (-13,5%).

Finalment, l’àrea d’educació del grup, Santillana, registra un benefici d’explotació de 104,3 milions, una millora del 8,7% en comparació als nou primers mesos de 2016.

Quant al deute bancari, a 30 de setembre aquest ascendia a 1.454,7 milions d’euros, una reducció del 2,2% respecte desembre de 2016.